Saturday, May 28, 2022
24 Punjabi News World
Mobile No: + 31 6 39 55 2600
Email id: hssandhu8@gmail.com

Article

ਕਹਾਣੀ ( ਰੀਅਲ ਹੀਰੋ )

January 28, 2022 12:12 AM

  ਕਹਾਣੀ     ( ਰੀਅਲ ਹੀਰੋ )

     ਆਸੂ , ਡੈਡੀ ਦੇਖੋ ! ਮੈ ਬਜ਼ਾਰੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ , ਹੀਰੋ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ।
        ਲਿਆ ਦਿਖਾ , ਕਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ।
          ਆਹ ਦੇਖੋ , ਡੈਡੀ ਜੀ , 'ਅਕਸੈ ਕੁਮਾਰ' ਰੀਅਲ ਹੀਰੋ ।
      ਬੇਟਾ ਦੇਸ਼ ਰੀਅਲ ਹੀਰੋ , ਇਹ ਨਹੀ । ਦੇਸ਼ ਰੀਅਲ ਹੀਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ , ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੱਥਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । 
      ਬੇਟਾ , ਦੇਸ਼ ਰੀਅਲ ਹੀਰੋ ਸਨ , ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ 'ਡਾਂ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ' । ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਚ ਰਹਿ , ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗ ਮੰਗ , ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਚਾਨਣੇ ਬੈਠ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ , ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਨ  ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ , ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ  । ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੜਨ ਲਿਖਣ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ , ਮਿਲ ਰਿਹਾ । ਜੇ ਓਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਲਿਖਦੇ । ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ , ਧਰਨੇ ਨਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ । ਅਸੀਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ । ਜੇ ਓਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਲਿਖਦੇ , ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੋਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀ । ਸਾਨੂੰ , ਓਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

                 ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਇੱਕ ਵੋਟ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ  ਤਕੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈਦਾ । ਵੋਟ ਨਾਲ , ਅਸੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।

  ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਟਾ , ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਵੋਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ , ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ । ਵੋਟ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ । 

ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੀਅਲ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ । ਹੁਣ ਦੱਸ ਬੇਟਾ , ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੀਅਲ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਹੈ ।
       ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਜੀ , ਮੈ ਬਜਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ , ਦੇਸ਼ ਰੀਅਲ ਹੀਰੋ 'ਡਾਂ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ' ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ।
                                                ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ                                

Have something to say? Post your comment