Friday, January 28, 2022
24 Punjabi News World
Mobile No: + 31 6 39 55 2600
Email id: hssandhu8@gmail.com

Poem

ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਓ - ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

January 12, 2022 12:19 AM

ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਓ

ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ
ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਹਨੇਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ
ਖੋਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ,
ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀਰ
ਖੋਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ,
ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ
ਮਾਇਆ ਨਾਲ
ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ,
ਪਰ ਜਦ
ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ
ਵਗਣਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਸ ਹੜ੍ਹ ਨੇ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ
ਪੁੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ
ਤਰਸਦੇ ਫਿਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ
ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ
ਸੰਭਲ ਜਾਓ,
ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਛੱਡ ਕੇ
ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ,
ਤਾਂ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਕੁਕਰਮ
ਧੋ ਹੋ ਸਕਣ।
ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

Have something to say? Post your comment