Tuesday, September 21, 2021
24 Punjabi News World
Mobile No: + 31 6 39 55 2600
Email id: hssandhu8@gmail.com

Poem

ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ

September 08, 2021 11:20 PM
    ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ 
 
ਆਉਣ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜਦ ਗੇੜੀ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਲਾਵਾਂ 
ਫਸਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਵੇ ਸੁ਼ਕਰ ਦਾਤੇ ਦਾ ਮਨਾਵਾਂ 
 
ਕਰੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾ ਨੂੰ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾ ਸਮਾਵਾਂ
ਆਉਣ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜਦ ਗੇੜੀ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਲਾਵਾਂ 
 
ਕਿਧਰੇ ਕਮਾਦ ਖੜਾ ਏ ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਖੜਾ ਏ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂ 
ਆਉਣ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜਦ ਗੇੜੀ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਲਾਵਾਂ 
 
ਗੀਤ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਨੇ ਗਾਏ ਵੇਖਾਂ ਖਿੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ 
ਆਉਣ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜਦ ਗੇੜੀ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਲਾਵਾਂ 
 
ਮੇਰੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਸੁਨਾਵਾਂ
ਆਉਣ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜਦ ਗੇੜੀ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਲਾਵਾਂ 
 
ਫਿਰੇ ਪੌਣ ਨਸ਼ਿਆਈ ਪੈਲ਼ ਮੋਰਾਂ ਨੇ ਹੈ ਪਾਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ 
ਆਉਣ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜਦ ਗੇੜੀ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਲਾਵਾਂ 
 
ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਕਮਾਈ ਹੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ 
ਆਉਣ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜਦ ਗੇੜੀ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਲਾਵਾਂ ।
 
ਆਉਣ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜਦ ਗੇੜੀ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਲਾਵਾਂ 
ਫਸਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਵੇ ਸੁ਼ਕਰ ਦਾਤੇ ਦਾ ਮਨਾਵਾਂ 
 
ਬਲਤੇਜ ਸੰਧੂ ਬੁਰਜ ਲੱਧਾ

Have something to say? Post your comment