Friday, January 28, 2022
24 Punjabi News World
Mobile No: + 31 6 39 55 2600
Email id: hssandhu8@gmail.com

Poem

ਹਿੰਦੀ ਕਵਿਤਾ - ਪ੍ਰੀਖਿਆ

December 25, 2021 11:31 PM
ਹਿੰਦੀ ਕਵਿਤਾ
 
 ਪ੍ਰੀਖਿਆ 
 
 
ਔਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 
ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ 
ਪਿਤਾ, ਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 
 
ਉਮਰ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ 
ਰੂਪ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ 
ਕਦੇ ਸੰਖੇਪ ਤੇ ਕਦੇ ਸੰਖਿਪਤ 
ਤੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 
ਇੱਛਕ 
 
ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਏ ਤਿਆਰੀ 
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ 
ਸੌ 'ਚੋਂ ਸੌ ਨੰਬਰ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ 
ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ 
ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ 
ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪਸ਼ਟ ਉੱਤਰ 
 
ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ 
ਲਾਲ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 
ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ-ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ 
ਇਕ ਗੋਲ ਘੇਰਾ 
 
ਜੋ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਫਰ 
ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਔਰਤ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ 
ਸਮਰਪਣ, ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ 
 
ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ 
ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕਣ ਦਾ 
ਕਦੇ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਕਦੇ ਈਰਖਾ ਦਾ 
 
ਦਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਨਮਕ 
ਤੇ ਕਦੇ ਚਾਹ ਵਿਚ ਵੱਧ ਹੋਈ ਚੀਨੀ 
ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਪਦੰਡ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ 
 
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ 
ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 
ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਉਹ 
ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਦ੍ਰੋਣ ਨੂੰ 
ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ 
ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਝੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ 
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ 
ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 
ਏਕਲੱਵਯ ਹੋਣਾ 
"""""""""""
* ਮੂਲ : ਡਾ. ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਦੂਬੇ 
* ਅਨੁ : ਪ੍ਰੋ. ਨਵ ਸੰਗੀਤ ਸਿੰਘ

Have something to say? Post your comment