Thursday, October 21, 2021
24 Punjabi News World
Mobile No: + 31 6 39 55 2600
Email id: hssandhu8@gmail.com

Poem

ਗਜ਼ਲ - ਅੱਬਾਸ ਧਾਲੀਵਾਲ

October 10, 2021 10:59 PM

ਗਜ਼ਲ

ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕੇ ਵੇਖ,
ਜਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਕੇ ਵੇਖ।
ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ,
ਕਦੀ ਤੇ ਖੁਦ ਚ' ਭਾਲ ਕੇ ਵੇਖ।
ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਰ ਹੈ ਕਰਨੀ ,
ਅਣਖ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ।
ਹਿਜਰ ਚ' ਉਹਦੇ ਝੱਲਾ ਨਾ ਬਣ,
ਕਦੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਦੇਖ।
ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰ,
ਝਾਤੀ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ।
ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਨਈਂ ਏ ਮਾੜੀ,
ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਉਭਾਰ ਕੇ ਵੇਖ।
ਕਿਸੇ ਚ' ਨੁਕਸ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੈਨੂੰ,
ਆਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕੇ ਵੇਖ।
ਹਰ ਪਲ ਜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ,
ਜੱਗ ਦੇ ਕੰਮ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਵੇਖ।
ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਸ਼ ਐ ਭਰਿਆ,
ਸੋਚ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ।
'ਅੱਬਾਸ' ਕਦੀ ਨਾ ਡੁੱਬੇ-ਬੇੜਾ,
ਨਈਆ ਸੱਭ ਦੀ ਤਾਰ ਕੇ ਵੇਖ।
-ਅੱਬਾਸ ਧਾਲੀਵਾਲ-

Have something to say? Post your comment