Thursday, October 21, 2021
24 Punjabi News World
Mobile No: + 31 6 39 55 2600
Email id: hssandhu8@gmail.com

Poem

ਗਜ਼ਲ - ਅੱਬਾਸ ਧਾਲੀਵਾਲ

October 01, 2021 12:10 AM
     ਗਜ਼ਲ 
         ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, 
         ਮੈਂ ਕਦ ਉਸਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 
         ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਚ' ਡੁੱਬ ਕੇ ਸੱਜਣਾਂ, 
         ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। 
         ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਸੁਣਾ ਉਹ, 
         ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
         ਮੈਂ ਖੁਦ-ਦਾਰੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ, 
         ਕੋਠੀ ਬੰਗਲਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 
         ਸੀਨੇ ਲਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ, 
         ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਬੁੱਝਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 
         ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਓਸ ਪੀੜ ਸੁਣਾ ਕੇ,
         ਕਲਿਆਂ ਦੁੱਖ ਹੰਢਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
         ਓਹ ਕੀ ਜਾਣੇ ਉਹਦੀ ਖਾਤਿਰ, 
         ਮੈਂ ਜਿੰਦ ਲੇਖੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
         ਲੰਮਾਂ ਪੈਂਡਾ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, 
         ਕਿੰਝ ਸਫਰ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 
         ਤਪਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨਾਂ ਉੱਪਰ, 
         ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਛਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
         ਲੀਡਰ ਬਣ 'ਅੱਬਾਸ' ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, 
         ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ।
           - ਅੱਬਾਸ ਧਾਲੀਵਾਲ - 

Have something to say? Post your comment