Thursday, October 21, 2021
24 Punjabi News World
Mobile No: + 31 6 39 55 2600
Email id: hssandhu8@gmail.com

Poem

ਸੁਪਨਾ - ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ

September 07, 2021 11:08 PM
  ਸੁਪਨਾ
ਰਾਤੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ
ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਗਰ੍ਹਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਜਿੱਥੇ ਖੇਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ
ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਗਿਆ ਸੀ
ਪਿੰਡ ਦੀਆ ਮਾਈਆ 
ਮਿਲੀਆਂ ਗਲ ਲੱਗ
ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਭ ਨਾਲ ਮਾਂ ਜਿਹਾ ਸੀ
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤ 
ਸੁੰਨਾ ਓਹ ਹਰ ਥਾਂ ਪਿਆ ਸੀ
ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਗਰ੍ਹਾ ......
ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਿਗਾਨਾ ਲੱਗੇ
ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ
ਯਾਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿੱਲਰ ਗਈਆ ਸੀ
ਕਰਦਾ ਓਹ ਭਾਂਅ ਭਾਂਅ ਪਿਆ ਸੀ
ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਗਰ੍ਹਾ........ 
ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾ ਦਿਸਿਆ
ਆਪਣਾ 'ਰਾਜੂ' ਯਾਰ ਨਾ ਦਿਸਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ
ਸੁੰਨਾਂ ਓਹ ਹਰ ਥਾਂ ਪਿਆ ਸੀ
ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਗਰ੍ਹਾ....   
'ਦੀਵਾ' ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋ ਪਿਆਰਾ
ਓਹਤੋ ਵਾਰ ਦਿਆਂ ਜੱਗ ਸਾਰਾ
ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਓਹ
ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਗਰ੍ਹਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ....... 
ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ

Have something to say? Post your comment