Tuesday, September 21, 2021
24 Punjabi News World
Mobile No: + 31 6 39 55 2600
Email id: hssandhu8@gmail.com

Poem

ਸਨਮਾਨ ਵਿਕਾਊ ਨੇ - ਮੂਲ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ

August 27, 2021 10:39 PM
ਸਨਮਾਨ ਵਿਕਾਊ ਨੇ
===========
ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਬਣੇਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਵਿਕਾਊ ਨੇ ।
ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਨੈਂ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਵਿਕਾਊ ਨੇ ।
ਮੁੱਲ 'ਨੀਂ ਜੇ ਲੈਣੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਕਰ ਲਈਂ ;
ਦਸ ਲੱਖ ਵਾਲ਼ੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਵਿਕਾਊ ਨੇ ।
2 .
ਕੰਮ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ।
ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ।
ਰੁਲ਼ਦੂ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਨਾ ਦੁੱਧ ਪਰ ;
ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੁਰਮਾਨ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ।
3 .
ਧੁੱਪਾਂ ਵਿਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵਿਕ ਜਾਣੀਆਂ ।
ਦੀਨ ਵਿਕ ਜਾਣੇ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿਕ ਜਾਣੀਆਂ ।
ਰੁਲ਼ਦੂ ਸਿਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਵਿਕਦੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਏ ;
ਜਾਪਦਾ ਏ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਾਵਾਂ ਵਿਕ ਜਾਣੀਆਂ ।
4 .
ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਕਈ ਗਲ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਨੇ ।
ਚੋਰੀ ਵੀ ਕੋਈ 'ਨੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਈਂ 
 ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੇ ।
ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੇਠੋਂ ਉੱਤੇ ਤੀਕ ਲੱਗਦੀ ;
ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ਼ ਮੁੱਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨੇ  ।
5 .
ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਛਬੀਲ ਵਿਕ ਜਾਣਗੇ ।
ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਤਸੀਲ ਵਿਕ ਜਾਣਗੇ ।
ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਚਹਿਰੀ ਗੱਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਬੇੜਿਓ ;
ਜੱਜ ਵਿਕ ਜਾਣਗੇ, ਵਕੀਲ ਵਿਕ ਜਾਣਗੇ ।
 
                        ਮੂਲ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ

Have something to say? Post your comment