Tuesday, September 21, 2021
24 Punjabi News World
Mobile No: + 31 6 39 55 2600
Email id: hssandhu8@gmail.com

Poem

ਹੰਕਾਰੀ -ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ

August 23, 2021 11:11 PM

ਕੈਸਾ ਏ ਚੱਲਿਆ ਏ ਦੋਰ ਮਿੱਤਰੋ
ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਸ਼ੋਰ ਮਿੱਤਰੋ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੀੜੀ ਪੀਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਦਾ ਹੈ।

ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬੋਲੇ ਉਹ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿੱਤਰੋ
ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਲਾਊ ਯੁੱਧ ਮਿੱਤਰੋ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਟੂ ਟੋਲਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੀੜੀ ਪੀਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਦਾ ਹੈ।

ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਮਿੱਤਰੋ
ਪਰ ਹੱਥ ਉਦਾਂ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਮਿੱਤਰੋ
ਏਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਬੱਸ ਰੋਅਬ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੀੜੀ ਪੀਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਦਾ ਹੈ।

ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਨ ਮਿੱਤਰੋ
ਪਰ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿੱਤਰੋ
ਸੁਖਚੈਨ,ਧੇਲੇ ਦਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੀੜੀ ਪੀਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਵਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਕੀ ਮਿੱਤਰੋ
ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤਾਈਂ ਆਖੀ ਮਿੱਤਰੋ
,ਠੱਠੀ ਭਾਈ ,ਲੱਖ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੀੜੀ ਪੀਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਦਾ ਹੈ।
ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਠੱਠੀ ਭਾਈ,

Have something to say? Post your comment