Friday, January 28, 2022
24 Punjabi News World
Mobile No: + 31 6 39 55 2600
Email id: hssandhu8@gmail.com

Poem

ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

December 15, 2021 12:06 AM
ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ
 
ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਚੁਫੇਰ ਹੁੰਦੀ,
ਲੋੜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਨਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਲੜੇ ਅਸੀਂ,
ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਨਾ।
ਅੱਜ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇਕਰ,
ਕਿਵੇਂ ਸਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਜਹਾਨ ਦੀ ਨਾ?
ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਯੋਧੇ ਅਣਖੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ,
ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਸੋਚੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਾਭ ਤੇ ਹਾਨ ਦੀ ਨਾ।
ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੈ ਸਦਾ ਸਿਜਦਾ,
ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁੱਲ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਹਿਣਾ,
ਸ਼ਰਮੇ ਦੱਦਾਹੂਰੀਏ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਝੁੱਕ ਝੁੱਕ ਸਲਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ।
 
ਜਸਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦੱਦਾਹੂਰ

Have something to say? Post your comment