Thursday, October 21, 2021
24 Punjabi News World
Mobile No: + 31 6 39 55 2600
Email id: hssandhu8@gmail.com

Article

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਤੱਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ

October 14, 2021 07:52 PM

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਤੱਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ


ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਜਹਾਨ ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਲੁਕਵੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਆਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ (ਸ਼ਾਂਤੀ) ਦਾ ਜਨਮ ਆਦਮ (ਸ਼ਾਂਤੀ) ਦੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਸੌ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਅਠਵੇਂ ਦਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਆਇਆ।ਉਸ ਨੇ ਪੀਤਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਾਈ ਹਲੀਮਾ ਦਾ ਦੁੱਧ। ਪੈਗੰਬਰ (ਸ਼ਾਂਤੀ) ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਛਾਤੀ ਚਾਰ ਵਾਰ ਫਟ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ. ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੀਰਾ ਦੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਬੀ (ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਸ) ਉੱਤੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ( ਅਮਨ ਅਤੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੋਣ) ਨਬੀ (ਅਮਨ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ. ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ beਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਅਮ ਬਿਨ ਇਮਰਾਨ, ਆਸੀਆ ਫ਼ਿਰohਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਕੁਲਸੁਮ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ (ਅ) ਦੀ ਭੈਣ. ਜਿਸਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ (ਅ) ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ toਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਨਬ ਬਿੰਟ ਹੱਜ ਦੇ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ: ਹਜ਼ਰਤ ਸਲਮਾਨ ਬਿਨ ਹਿਸ਼ਮ, ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ, ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਤੇ ਇਬਨ ਉਮ. ਵਕੀਸ, ਉਸਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਾਲਫਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਅਬੀ ਬਿਨ ਹਲਫ।ਇਬਨ ਉਮਯਾਹ ਨੂੰ ਅਲ-ਕਾਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜ਼ੁਲ-ਬਜਾਦੀਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਸ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਉਂਗਲਾਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੇਠਾ ਪਸੰਦ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਣ ਲਈ ਦੋ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਰ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲੱਕੜ ਦਾ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਿਆਉ। ਪਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹਰੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਲਾਲ, ਕਾਲੇ, ਧਾਰੀਦਾਰ ਕੰਬਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਹਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਸੀ. ਉਸਦੇ ਐਪਰਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚਾਰ ਹੱਥ ਇੱਕ ਹੱਥ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦੋ ਹੱਥ ਇੱਕ ਸਿਰਹਾਣਾ ਸੀ. ਹੇਠਾਂ, ਕਦੇ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ. ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸੁਕਬ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ, ਤੈਫ, ਲਾਜ਼ਰ, ਜ਼ਰਬ-ਏ-ਸੁਭਾ, ਡਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੱਤ ਘੋੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਖੱਚਰ ਸਨ। ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਅਬੀਸੀਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇਸਮਾਹ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ lsਠ ਸਨ. ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇੱਕ ਸੌ ਪਚਾਨਵੰਜਾ ਗ੍ਰਾਮ, ਨੌ ਸੌ ਅੱਸੀ ਅੱਠ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਗ਼ੁਸਲ ਇੱਕ ਸਾਅ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਕਿਬਲਾਹ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੁਝ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰਾਂ ਦਿਨ, ਕੁਝ ਚੌਦਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ (ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਸ) ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹਾਉ." ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਡੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਲੇ. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਫਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਉਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਨਬੀ (ਸਵ) ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ. ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ: ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਬੈਠੋ. ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਹਲ ਅਲ-ਬੇਤ ਦੇ ਪੁਰਸ਼, ਫਿਰ ਰਤਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਜ਼ਰਾਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਬੀ (ਪੀ. ਯੂ. ਐਚ.) ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਮਕਬਰੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਸਤੂਰੀ ਛਿੜਕ ਕੇ ਛਿੜਕਿਆ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਅਸੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ

 

ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਜ਼ਫਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ
00923004837173

Have something to say? Post your comment