Thursday, September 21, 2023
24 Punjabi News World
Mobile No: + 31 6 39 55 2600
Email id: hssandhu8@gmail.com

Poem

ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ

August 19, 2022 12:31 AM
ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ
 
ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀਰ ਦੇ, ਸੋਹਣੇ ਗੁੱਟ ਉੱਤੇ।
ਮਾਣ ਕਰਾਂ ਰੱਜ-ਰੱਜ ਮੈਂ, ਬਾਬਲ ਪੁੱਤ ਉੱਤੇ।
 
ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਤਾਰਾ।
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ, ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਾ।
 
ਰਹੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣਦਾ, ਤੇ ਉਮਰ ਲੰਮੇਰੀ।
ਵਿਹੜੇ ਵੀਰ ਦੇ ਲੱਗੀ ਰਹੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀ।
 
ਬਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਦਾ ਸਹਾਰਾ।
ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇਵੀਂ ਧਨ-ਦੌਲਤਾਂ, ਨਾ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰਾ।
 
ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਧੀ-ਭੈਣ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਜਤ ਰੱਖੇ।
ਇਹੋ ਈ ਬੱਸ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ, ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਭ ਸੱਚੇ।
 
ਸਲੇਮਪੁਰੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਦੀ, ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਵੇ।
ਭੈਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਝ ਰੱਖੜੀ, ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਵੇ।
 
ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਸਲੇਮਪੁਰੀ

Have something to say? Post your comment