Friday, January 28, 2022
24 Punjabi News World
Mobile No: + 31 6 39 55 2600
Email id: hssandhu8@gmail.com

Poem

ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ - ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ

January 06, 2022 01:00 AM

ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ

ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ,
ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਏ ।
ਤੱਕ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ ਨੂੰ,
ਪਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲ ਗਾਏ।
ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਿਆ,
ਸਿਜਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨਿਵਾਏ।
ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ,
ਅੱਜ ਭਾਗ ਜਗਾਵਣ ਵਾਲੇ ਆਏ।
ਦੋ ਕੁੱਜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ,
ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਦਰਸ ਨੂੰ ਆਏ।
ਤੂੰ ਪੀਰ ਹਿੰਦ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ
ਉਸਨੇ ਸੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਹੱਥ ਧਰ ਦੋਵਾਂ ਕੁੱਜੀਆ ਤੇ,
ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜਾਏ।
ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ,
ਅੱਜ ਭਾਗ ਜਗਾਵਣ ਵਾਲੇ ਆਏ।
ਨੌ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰੇ ਹੀ,
ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਘਲਾਏ।
ਉਸ ਆਪ ਯਤੀਮ ਹੋ ਕੇ,
ਸੀ ਹਿੰਦ ਦੇ ਧਰਮ ਬਚਾਏ।
ਮਜ਼ਲੂਮਾ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣੇ,
ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਚਲਾਏ।
ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ,
ਅੱਜ ਭਾਗ ਜਗਾਵਣ ਵਾਲੇ ਆਏ।
ਦੋ ਚਮਕੌਰ ਤੇ ਦੋ ਸਰਹੰਦ,
ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸੀ ਲੁੁਕਾਏ ।
ਪਿਤਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਅੰਦਰ,
ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ਼ 'ਚ ਮਾਂ ਲੁਟਾਏ।
ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਸੌਂ,
ਕੰਵਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਮਿਟਾਏ ।
ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ,
ਅੱਜ ਭਾਗ ਜਗਾਵਣ ਵਾਲੇ ਆਏ।

ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ

Have something to say? Post your comment