Tuesday, September 21, 2021
24 Punjabi News World
Mobile No: + 31 6 39 55 2600
Email id: hssandhu8@gmail.com

Poem

ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਾ ਲੈ ਵੀਰਨਾਂ* - ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋਕੇ

August 23, 2021 02:14 AM
 
 
ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਾ ਲੈ ਵੀਰਨਾਂ*
 
ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਆਇਆ 
ਅੱਜ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਦਿਨ,....
ਵੇ ਮੈਂ ਰੱਜ-ਰੱਜ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਵਾਂ।
ਲੈ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਾ ਲੈ ਵੀਰਨਾਂ ,
ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਨਾ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ।
ਲੈ ਗੁਟ 'ਤੇ ਸਜਾ ਲੈ ਵੀਰਨਾਂ ....
 
ਭੈਣਾਂ ਦਿਲੋਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ, ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਸੁਖ ਨੇ।
ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਪੇਕੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨੇ।
ਰਹਿਣ ਤੱਕਦੀਆਂ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਰਾਹਵਾਂ।
ਲੈ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਾ ਲੈ ਵੀਰਨਾਂ ,
ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਨਾ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ।
ਲੈ ਗੁਟ 'ਤੇ ਸਜਾ ਲੈ ਵੀਰਨਾਂ .....
 
ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਭੈਣ ਦਾ ਸਮਾ ਗਿਆ।
ਮੋਹ ਮਾਮੇ- ਭਾਣਜਿਆਂ 'ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਧਾ ਗਿਆ।
ਭੱਜੇ ਨਾਨਕੀਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ ਚਾਵਾਂ
ਲੈ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਾ ਲੈ ਵੀਰਨਾਂ,
ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਨਾ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ।
ਲੈ ਗੁਟ 'ਤੇ ਸਜਾ ਲੈ ਵੀਰਨਾਂ...
 
ਯੁੱਗ-ਯੁੱਗ ਜੀਅ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅੰਮੀ ਜਾਇਆ ਵੇ।
ਬਾਬਲ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤੂੰ ਬੂਟਾ ਘਣਾਂ ਛਾਇਆ ਵੇ।
ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ।
ਲੈ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਾ ਲੈ ਵੀਰਨਾਂ,
ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਨਾ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ।
ਲੈ ਗੁਟ 'ਤੇ ਸਜਾ ਲੈ ਵੀਰਨਾਂ....
 
ਸੱਚਾ-ਸੁਚਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਏ  ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਭੈਣ ਦਾ।
ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ-ਵੀਰ ਕਹਿਣ ਦਾ।
ਘੁੱਗ ਵਸੇ "ਸੈਦੋ ਪਿੰਡ" ਵੇ ਭਰਾਵਾ।
ਲੈ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਾ ਲੈ ਵੀਰਨਾਂ,
ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਨਾ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ।
ਲੈ ਰੱਖੜੀ ਸਜਾ ਲੈ ਵੀਰਨਾਂ...
  ~~~~~~~~~~~~~
 
*ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋਕੇ
 
 
 ਪੁਸਤਕ *ਮਹਿਕਦੇ ਗੀਤ* ਵਿੱਚੋਂ, 

Have something to say? Post your comment