Friday, January 28, 2022
24 Punjabi News World
Mobile No: + 31 6 39 55 2600
Email id: hssandhu8@gmail.com

Poem

ਦੋਸਤੋ ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਈਏ - ਜਸਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦੱਦਾਹੂਰ

January 14, 2022 12:42 AM


ਦੋਸਤੋ ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਈਏ
 
ਨਵੇਂ  ਨਵੇਂ  ਹੁਣ  ਪੂਰਨੇ  ਪਾਈਏ।
ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਕਲਮ ਚਲਾਈਏ।
ਲੁੱਟਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਰੱਜ ਰੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ,
ਰਲਮਿਲ ਓਨਾਂ ਦੀ ਰੇਲ ਬਣਾਈਏ।
ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕੀਂ ਰੋਲਿਆ,
ਆਈ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਮਜ੍ਹੇ ਚਖਾਈਏ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ।
ਘਰ ਬਹਿ ਮੋੜਵੀਂ ਭਾਜੀ ਪਾਈਏ।
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ,
ਕੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ  ਸਮਝਾਈਏ।
ਪਝ੍ਹੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ,
ਇਸ ਵਾਰ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਮਾਈਏ।
ਤੜਪਾਇਆ ਅਤੇ ਰੋਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ,
ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਓਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਈਏ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗੰਦ ਪੈ ਗਿਆ,
ਸਾਰੇ  ਝਾੜੂ ਚੁੱਕੀਏ ਝਾੜੂ ਲਾਈਏ।
ਭੁੱਲ ਕੇ ਗਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆਪਾਂ,
ਆਓ ਪੰਜਾਬੀਓ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ।
ਭੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਣ੍ਹ ਨਾ ਲੱਭੇ,
ਐਸੀਆਂ ਰਲਮਿਲ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾਈਏ।
ਦੱਦਾਹੂਰੀਆ   ਜੇ   ਬਚ    ਸਕਦੈ,
ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਈਏ।
 
ਜਸਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦੱਦਾਹੂਰ

Have something to say? Post your comment