Saturday, May 28, 2022
24 Punjabi News World
Mobile No: + 31 6 39 55 2600
Email id: hssandhu8@gmail.com

Poem

ਚੰਦਰੀ ਸਿਆਸਤ - ਜਸਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦੱਦਾਹੂਰ

January 22, 2022 02:17 AM
ਚੰਦਰੀ ਸਿਆਸਤ
 
ਸਿਆਸਤ ਨਵੇਂ ਹੀ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਾਵੇ।
ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲੜਾਵੇ।
ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀ,
ਕੲੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸਿਰ ਪੜਵਾਵੇ।
ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ,
ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਰੀਆਂ ਪਾਵੇ।
ਸਕਿਆਂ ਤਾਈਂ ਦੋਫਾੜ ਇਹ ਕਰਕੇ,
ਘਰੇ ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਵੇ।
ਵੀਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਜੇ ਵੀਰ ਲਈ,
ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੌੜੇ ਕੋਝੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਵੇ।
ਚੌਧਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ,
ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਈ ਭੁੱਲਦਾ ਜਾਵੇ।
ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਿੱਚ,
ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਰੁਲਦਾ ਜਾਵੇ।
ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ,
ਓਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾਵੇ।
ਹੈ ਚੌਧਰ ਮਾਇਆ ਇਥੋਂ ਜੋਗੀ।
ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਵਸਾਵੇ।
 ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਸਮਝਦਾ,
 ਕੀ ਕੀ ਬੰਦਾ ਗੁੱਲ ਖਿਲਾਵੇ।
 ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਦੂੰ,
 ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਰੋਹਬ ਜਮਾਵੇ।
 ਦੱਦਾਹੂਰੀਆ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ,
 ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਨਾ ਝੂਠ ਬੁਲਾਵੇ।
 
ਜਸਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦੱਦਾਹੂਰ

Have something to say? Post your comment